Üdvözlünk a GamerTech oldalán!
Hívjon minket+36 70 776 7875

Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem és hozzáférés biztosítása

A webáruházban található szolgáltatások többsége nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához személyazonosságod feltárása nélkül hozzáférést biztosítunk.
A webáruház meghatározott részei megtekintésének ellenben feltétele, az azonosításra szolgáló információk megadása, melynek során a felhasználók egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat azonosítás céljából társaságunk nyilvántartsa. Amennyiben úgy döntesz, hogy a kért személyes információt nem adod meg, elfogadod annak a lehetőségét, hogy nem férsz hozzá a webáruház bizonyos részeihez.
Az általad a társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a webáruház üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
Kijelentjük, hogy azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket bármilyen formában (levél, e-mail) ügyfélszolgálatunkra küldesz, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.
A GamerTech Kft. a személyes adataidat kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli és tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogi és etikai előírásoknak.

Vonatkozó jogszabályok

Az adataid kezelésére vonatkozó legfontosabb jogforrások az Adatvédelmi törvény, az egyes szolgáltatásokat érintő adatkezelési jogszabályok és az adatvédelmi biztos vonatkozó ajánlásai.
Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, véleményét az info@gamertech.hu e-mail címre juttathatja el a társaság számára.

Információ titokban tartása

A GamerTech Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelemről rendelkező jogszabályokban előírtak kivételével – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.

Hozzáférés joga

Önnek törvényben meghatározott joga és technikailag biztosított lehetősége van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve kérje azok törlését.
Portálunk, illetve annak rendszergazdája mindenkor szem előtt tartja, hogy a személyes adatokat karbantartsa. Amennyiben Ön frissítés céljából szeretne hozzáférni, illetve javítani kívánja a nálunk nyilvántartott személyes adatait, ezt - bejelentkezés után - a saját felhasználó nevére kattintva teheti meg (a vízszintes menüsor alatti személyes információs sávban - a Kilépés felirat mellett).
Írásbeli kérelmére részünkre átadott személyes és egyéb adatait a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően töröljük.

Személyes adatok tárolása

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag a GamerTech Kft. azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. A társaság alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.
A GamerTech Kft. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.
Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során a GamerTech Kft. az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzít Önről. A társaság a webáruház látogatottságáról kizárólag névtelen információkat gyűjt be. /Például a leggyakrabban látogatott oldalak és keresések./
A GamerTech Kft. elzárkózik az úgynevezett "spam" (kéretlen levelek) gyakorlatától. A "spam" tartalmát illetően azt a helyzetet fedi le, amikor kérés nélkül nagy számban küldenek e-maileket Önnek, olyan személyek akikkel korábban nem állt kapcsolatban.
A GamerTech Kft. ugyanakkor fenn kívánja tartani annak a lehetőségét, hogy amennyiben a megítélése szerint bizonyos információ Önnek fontos lehet, Önt erről e-mailen értesítse, egyidejűleg biztosítva Önnek a szolgáltatás visszautasításának lehetőségét. A személyes adatok felhasználása, a felhasználás célja, módozatai körében a GamerTech Kft. jelen nyilatkozatban foglaltak szerint jár el.

Általános tudnivalók a szoftverekkel kapcsolatban

 

A játékszoftverek – a szerzőijogvédelmen alapulói kiadói terjesztési megkötések miatt elképzelhető, hogycsakMagyarország területén belül aktiválhatók a neten ill. játszhatóak,másországban történő működésük nem szavatolt. Ugyanezen okból kifolyólag a kaphatójátékszoftverek otthoni felhasználási joggal kerülnek értékesítésre. A szoftveradathordozó használatba vételekor mindig legyen figyelemmel a cd/dvd lemezekáltalános használati szabályainak betartására, különös tekintettel aszoba-hőmérsékletű, karc- és szennyezettség mentes használatra, valamint alejátszó eszköz és operációsrendszer utasításaira is.A szoftverek a számítógépvagy játékgép (konzol) használati útmutatójában leírtak szerint használhatóak.

A gondos játékválasztás nagyban elő tudja segíteni ajátékkal kapcsolatos megelégedettséget, pozitív élményeket, míg egy nemmegfelelően átgondolt választás sok fejfájást és gondot okozhat. Éppen ezértnagyon fontos, hogy mielőtt megvásárolja a játékszoftvert, megfelelőgondossággal mérje fel számítógépe teljesítményét, paramétereit és ennek megfelelőenválasszon. Ez az átgondoltság az Ön érdeke is, hiszen az ebből adódó problémáksajnos nem tekinthetőek szavatossági kérdésnek, így minden felelősség Ügyfélvállán nyugszik.

 

A játékprogramok többségéhez angol nyelvismeret illetve azaktiváláshoz/használathoz internet kapcsolat szükséges lehet. A LIVE és akapcsolódó játékmódokhoz szükséges LIVE szolgáltatás elérhető Magyarországon,azonban technikai okokból a magyar Windows XP-vel nem működik együtt. Így hivatalosana LIVE-os játékok internetes, online játéka sem lehetséges magyar XP-n. Egyes,hazánkban korábban megjelent játékok hazai változatai Live-os hozzáférést nembiztosítanak, ezekben jellemzően Live kód sincsen. Emiatt felmerülő kérdésekesetén a Microsoft (ezértmi sem) semmilyen észrevételt nem fogad el.

 

Üzemeltető minden szavatosságot kizár olyan esetben, amikoraz adott gép eredeti állapota meg lett szüntetve, például konzolgépek esetén amásolásvédelmi eljárás ki lett iktatva (chipelés), illetve Windows esetén, haaz nem gyári, legális, jogtiszta példány.Konzol játékprogramok (Playstation,Xbox)

A konzoljátékok használata alap esetben igen egyszerű. Bekell helyezni a lemezt/adat hordozót a játékkonzol használati utasításánakmegfelelően az olvasó részbe, és a játék magától elindul.

Szoftverek:

Új,bontatlan játékszoftver esetén:1 hónap

Használt játékszoftver esetén: 3 munka nap

 

Fontos tudni, hogy akonzoljátékok túlnyomó többsége teljesen angol nyelvű  Viszonylag ritka a honosított kiadás, magyarkézikönyv sem túl gyakori. Ügyfél köteles meggyőződni róla, hogy a megfelelő(gyári állapotú) konzol típussal és változattal rendelkezik, az esetlegestévedésért ő felel. Sem az egyes géptípusok, sem az egyes géptípus verziók nemátjárhatóak. Azaz egy Playstation 3-as játékprogram nem fog működni semXbox-360-ason, sem pedig Playstation 2-esen (vagy fordítva).

Az egyes konzol típusának megfelelően egyéb jellemzője islehet a játéknak, amit érdemes leellenőrizni, pl.: memóriakártya-hely igény amentéshez, TV típusok támogatottsága, többjátékos mód és annak módja stb.

 

Az Xbox 360 Live és a hozzá kapcsolódó játékmódokhivatalosan nem érhetők el Magyarországon, ezért ezzel kapcsolatban semmilyenészrevételt nem fogad el a Microsoft és ezért mi sem tudunk segíteni ilyenkérdésekben. Magyarországon – Európához tartozása végett – mindig az európaiszabványos PAL formátumú konzoljátékok vásárolhatóak meg.

 

Fizetési és szállítási tudnivalók

Az oldalunkon megrendelt termékeket utánvételes (a csomag átvételekor a kézbesítőnek fizetendő) küldeményként tudjuk eljuttatni hozzád, amennyiben azt szeretnéd. Futárszolgálatunk, a G4SEC (elérhetőségük telefon: 0670-6698-060)  futárszolgálat az ország egész területén igénybe vehető, melynek költsége egységesen bruttó 990 Ft.-. A raktáron lévő termékek esetében a szállítási idő a csomag feladásától számítva 1-2 munkanapot vesz igénybe. Ha mégis a személyes átvételt preferálod, úgy üzletünkben bankkártyás és készpénzfizetés ellenében (1082. Budapest, Corvin köz 4.) veheted át a terméket.

 

Általánosszavatossági tudnivalók

Webáruház szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-banés a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A Webáruházbanvásárolt árucikkekre az általános szavatosság szabályai érvényesek , mivel aWebáruházban kapható árucikkek nem tartoznak az egyes tartós fogyasztásicikkekre vonatkozó jogszabály hatálya alá.

Az általános szavatossággal kapcsolatban a jelenlegitörvényi szabályozás (Ptk.) főbb paramétereiben, többek között így rendelkezik:305/A.§ (1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismerniekellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezetta szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyaghibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára ajogosultat figyelmeztette.

 

(2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáigvélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba mára teljesítés időpontjában meg volt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetévelvagy a hiba jellegével összeegyeztet hetetlen. A felek ettől eltérőmegállapodása semmis.

306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult

a)elsősorban - választása szerint -kijavítást vagykicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítéselehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésévelösszehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve aszolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegéssúlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

 

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy haa kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy ekötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni -választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat aszerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságairaés a jogosult által elvárhatórendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőnbelül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

307. § (1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülményekáltal lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettelközölni.

(2) Fogyasztói szerződés esetébena hiba felfedezésétőlszámított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kelltekinteni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

308. § (1) A jogosult a teljesítés időpontjától számítotthat hónapos elévülési határidőalatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha adolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelezőműszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnálrövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.

 

(2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, aszavatossági igény a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évül el.

 

(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnekaz a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűenhasználni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagyjelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított)dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hibatekintetében újból kezdődik.

 

(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó - az (1)-(2)bekezdéstől eltérően - a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidőalatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülésihatáridőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használtdolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebbelévülési határidő azonban ebben az esetben semköthető ki.

 

308/A. § (1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudjaérvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténélfogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, aszavatossági jogok érvényesítésénekhatárideje a teljesítés időpontjátólszámított egy év, tartós használatra rendelt dologesetében három év. Ha akötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igényérvényesítésére ez ahatáridő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ajánlatunk
AKCIÓ
ELŐRENDELHETŐ